EnglishSerbian

Систематизација радних мјеста

Систематизација радних мјеста у библиотеци одређена је правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста.

Наведеним правилником предвиђена су слиједећа радна мјеста:

Директор – руководно радно мјесто

Одјељење за библиотечку дјелатност

  • Библиотекар
  • Књижничар

Одјељење за издавачку дјелатност

  • Реализатор програма издавачке дјелатности
  • Коректор – тифлограф
  • Лектор и спикер

Одјељење заједничких послова

  • Секретар библиотеке
  • Административно-финансијски радник
  • Техничар – возач
  • Спремачица