EnglishSerbian
ПочетнаИнформације о намаОдјељењаОдјељење за издавачку дјелатност

Одјељење за издавачку дјелатност

Одјељење за издавачку дјелатност ради на пословима у вези са издавачком и информативном дјелатношћу.
То подразумијева да се Одјељење конкретно ангажује на припреми и снимању нових наслова предвиђених планом издавања и објављивања дјела у свим расположивим техникама.

Поред штампања нових издања на брајевом писму  и снимања нових дјела у тонском студију у планираном тиражу, Одјељење копира и умножава та дјела у одговарајућем броју књижних јединица. Одјељење за издавачку дјелатност такође припрема одређен број дјела за штампање у увећаном слогу и уобичајеној штампи.

Index_4Waves-Pro-v3

Брајев штампач

Снимање, обрада, коректура, ускладиштење и дистрибуција електронске дигиталне књиге врши се уз употребу специјализованог уређаја за скенирање књига, у броју и обиму који задовољава потребе читалаца а у складу са могућностима библиотеке.

booksnap 2booksnap

Букснеп

Особље овог одјељења ангажује се и на пословима преснимавања постојећих дјела са аудио касета у mp3 формат и друге формате електронске верзије за којима се укаже потреба и могућност.
Поред рада на штампању, снимању и умножавању нових  и преформатирању постојећих дјела одјељење се ангажује и на пословима у вези са информативном дјелатношћу. То подразумијева рад на припреми, штампању, снимању, умножавању и дистрибуцији информативних часописа на брајевом писму, звучној техници и обичној штампи. Осим  послова у вези са сопственом информативном дјелатношћу врше се и услуге за потребе Савеза слијепих и његових организација и чланства, као и услуге за потребе других субјеката.
Такође кроз издавачку дјелатност обављају се и услуге штампања и снимања уџбеника за потребе Завода за уџбенике, школе за слијепа и слабовида лица и других заинтересованих.

dragica_knjiga

Снимање звучног часописа у студију

Статутом су регулисане дјелатности које обавља ово одјељење, а то су:

 • реализује издавачки план Библиотеке (издаје, штампа, снима и копира библиотечку грађу у свим форматима: брајево писмо, звучна и дигитална техника, увећани слог и обична штампа),
 • издаје, штампа, снима и дистрибуира часописе Библиотеке,
 • обавља послове тонског снимања и штампарске послове за брајево писмо и увећану штампу,
 • контролише квалитет тонског записа, брајеве и увећане штампе,
 • отклања недостатке на књижном фонду у свим форматима,
 • набавља опрему, резервне дијелове и репроматеријал,
 • одржава и сервисира уређаје, апарате и другу опрему Библиотеке,
 • води базе података у оквиру дјелатности одјељења у складу са Правилима Библиотеке и релевантним међународним стандардима,
 • континуирано ради на праћењу развоја техничких достигнућа у области тонског записа, брајеве и увећане штампе и информационе технологије (лични рачунари са читачима екрана, брајеви читачи, студијска опрема за аудио записе у свим техникама, одговарајућа техника и уређаји за штампање брајевог писма и увећане штампе, телетекс-декодери и сл.) чиме се слијепим и слабовидим лицима омогућује комуникацијска самосталност,
 • прати развој струке и примјењује савремене методе и технике у свом дјелокругу рада,
 • води бригу о сталном стручном усавршавању радника у оквиру дјелатности одјељења,
 • обавља и све друге послове из свог дјелокруга утврђене Правилима Библиотеке као и послове који по свом садржају и карактеру спадају у дјелокруг одјељења и које му одреди директор Библиотеке у складу са Законом и Правилима Библиотеке.